Villkor

Välkommen till casino-med-bankid.top. Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats, inklusive allt innehåll, produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du och samtycker till att följa dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor bör du inte använda webbplatsen.

Användning av webbplatsen

Du får använda webbplatsen endast för lagliga ändamål och på ett sätt som inte överträder några tillämpliga lagar eller förordningar. Du samtycker att inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsens funktion eller störning för andra användare. Du samtycker också att inte använda några automatiserade system eller programvara för att extrahera innehåll från webbplatsen för kommersiellt bruk.

  • Du ansvarar själv för att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord och är ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto.
  • Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto eller begränsa din åtkomst till webbplatsen när som helst, av vilken anledning som helst och utan förvarning.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, videoklipp och mjukvara, tillhör casino-med-bankid.top eller dess licensgivare och skyddas av tillämplig immaterialrättslagstiftning. Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller sprida något av innehållet utan uttryckligt tillstånd från rättighetsinnehavaren.

  • Ditt användande av webbplatsen ger dig inte några äganderättigheter till innehållet.
  • Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare och får inte användas utan tillstånd från ägaren.

Användarens ansvar

Du är ansvarig för all information, innehåll eller material som du lämnar in på webbplatsen. Du garanterar att all information du lämnar in är sann, korrekt och inte kränker några rättigheter för tredje part, inklusive immateriella rättigheter, privatliv eller publicitet.

  • Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera innehåll som du lämnar in om det bryter mot våra riktlinjer eller om det anses vara olämpligt eller olagligt.
  • Du samtycker till att inte skicka oönskade meddelanden, spam eller annan obehörig reklam till andra användare av webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst. Varje ändring blir effektiv omedelbart efter att den har publicerats på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringarna har genomförts, samtycker du till de ändrade användarvillkoren.